OM
PROJEKTET

Projektperiode:

2020 - 2028

Bygherre:

Vejdirektoratet

Omfang:

1,4km lang tunnel

Adresse:

Ikke angivet

Område:

Region Hovedstaden

Ydelser:

Ikke angivet

”Vejdirektoratet bygger en tunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet på Østerbro i København. Det bliver en forlængelse af Nordhavnsvejs tunnelen videre til Nordhavn

Tunnelen bliver 1,4 km lang, og starter ved Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og ender ved Kattegatvej på Nordhavn. Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner, og kan efter tidsplanen forventet taget i brug i slutningen af 2027. Målet med Nordhavnstunnelen er at skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn, ligesom adgangen til havneaktiviteterne i området forbedres. Ligeledes vil en stor del af den tunge trafik blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Det forventes, at der i åbningsåret i 2027 vil være en trafik på cirka 8.200 biler i døgnet. Projektet vil være forberedt til en fremtidig Østlig Ringvej.

Som en del af projektet anlægger Vejdirektoratet også en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor cirka halvdelen af de omkring 1500 både i Svanemølle Havn skal flyttes til. Nordhavn bliver direkte forbundet med det overordnede statslige vejnet via Nordhavnstunnelen og Nordhavnsvej.”

IN-SITU Consult har leveret ydelser indenfor måleteknik og rådgivning. Vi har lavet på dette projekt udført vibrationsmålinger.

BILLEDER FRA PROJEKTET

ANDRE
REFERENCER

Hovedstadens Letbane

ANALYSE & PLANLÆGNINGBYGGERI & KONSTRUKTIONINFRASTRUKTUR & ENERGISCANNING & MÅLINGUDVALGTE
Se reference

Nordhavnstunellen

ANALYSE & PLANLÆGNINGBYGGERI & KONSTRUKTIONINFRASTRUKTUR & ENERGISCANNING & MÅLING
Se reference