Vibrationsmåling

Vibrationer har i den grad vores dagligdag som mennesker, men kan også have betydning for driftstilstanden af maskiner. Vi kan hjælpe med måling, analyse og rådgivning både inden, under og efter anlægsarbejde. Målingerne kræver både det rigtig udstyr, og en erfaren konsulent, og IN-SITU Consult har begge dele

Ved vibrationsmåling inden for bygningsskadelige vibrationer, sikrer vi at grænseværdierne fremsat i f.eks. DIN 4150-3 tabel 3 overholdes, således at de omkringliggende bygninger ikke udsættes for skadelige vibrationer.

Forud for en vibrationsmåleopgave bør der som hovedregel foretages en besigtigelse og evt. fotoregistrering af omkringliggende nabobygningers almene tilstand, herunder konstatering af sætningsskader og funderingsforhold. Ud fra denne besigtigelse, evt. suppleret med en særskilt risikoanalyse, udvælges målelokalitet og aktuel grænseværdi for vibrationsmålingernes gennemførelse.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabobygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens sensorer foretages, med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse, med skruer via indborede slagankre.