Vibrationer har i den grad sin tilstedeværelse i vores dagligdag som mennesker, men kan også have betydning for driftstilstanden af maskiner. Vi kan hjælpe med måling, analyse og rådgivning både inden, under og efter anlægsarbejde. Målingerne kræver både det rigtig udstyr, og en erfaren konsulent, og IN-SITU Consult har begge dele

Ved vibrationsmåling inden for bygningsskadelige vibrationer, sikrer vi at grænseværdierne fremsat i f.eks. DIN 4150-3 tabel 3 overholdes, således at de omkringliggende bygninger ikke udsættes for skadelige vibrationer.

Forud for en vibrationsmålingsopgave bør der som hovedregel foretages en besigtigelse og evt. fotoregistrering af omkringliggende nabobygningers almene tilstand, herunder konstatering af sætningsskader og funderingsforhold. Ud fra denne besigtigelse, evt. suppleret med en særskilt risikoanalyse, udvælges måle-lokalitet og aktuel grænseværdi for vibrationsmålingernes gennemførelse.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabo bygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens sensorer foretages, med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse, med skruer via indborede slagankre.

 

Vibrationsmåling og grænseværdier 

Ved at få foretaget en vibrationsmåling opnår du gennemgående dokumentation for at byggeprojektet efterlever de gældende grænseværdier for bygningsvibrationer.
Ofte medfører diverse bygge-, anlægsopgaver og nedrivningsopgaver anselige vibrationer hos de omkringliggende konstruktioner. Som ansvarlig entreprenør anbefaler vi altid at du overvejer at få foretaget en vibrationsmåling. En vibrationsmåling er din sikkerhed for at der overholdes den gældende grænseværdi for vibrationspåvirkning som de omkringliggende beboelses- og erhvervsbygninger kan udsættes for. Dette er specielt gældende for anlæg og bebyggelse i tætbeboede områder og for konstruktioner som er omfanget af bygningsfredningsloven. Netop i disse tilfælde, stilles der skærpede krav til vibrationspåvirkningen, da vibrationerne både kan være forstyrrende for beboere og i værste fald resulterer i direkte bygningsskader. 

Få vibrationsmålingerne dokumenteret

Hos In-Situ sikre vi at du til enhver tid overholder de gældende grænseværdier og at du kan foreligge gyldig og gennemgående dokumentation for dette. Denne dokumentation er din sikkerhed hvis der skulle opstå søgsmål eller klagesager fra beboere, på at du under anlægningen eller bebyggelsen har overholdt grænseværdierne.