Måling af PDA

PDA-målinger (stødbølgemålinger) er dynamisk prøvebelastning af pæle eller spunsjern. Hos In-situ Consult udføres målingerne med en advanceret Pile Driving Analyzer, som er den noget af det bedste og mest præcis model af PDA, som er tilgængeligt. PDA-målinger udført af Insitu-consult kan bidrage til optimering og kontrol af dit pæle- eller spunsprojekt.