Fotoregistreringer

Når der skal laves større anlægsarbejde som fx gravning, ramning af pæle eller spums, sænkning af grundvand o.lig kan det være godt at starte med at dokumentere allerede eksisterende skader.

I forbindelse med påståede skader kan der bliver rejst økonomiske krav og for at man undgår stridigheder mellem ejer og bygherre, laves der fotoregistrering af ejendommens tilstand før påbegyndelse af anlægsarbejdet.