Droneinspektion

Droneinspektion af naturområder: kortlægning og optælling af vildt

En droneinspektion kan være brugbar i mange henseender – fx i forbindelse med kortlægning af naturområder eller optælling af vildt. Læs med og se, om det er den rette løsning for dig.

 

Indtil for ganske nylig har optælling af vildt været baseret på estimater, der i sagens natur har båret præg af en vis usikkerhed. Et godt overblik over populationen er dog en forudsætning for en effektiv forvaltning af området, og derfor er optælling af vildt med termisk kamera – i form af en droneinspektion – en metode, der vinder mere og mere frem.

 

Med en droneinspektion forbedrer du mulighederne for at få mere præcise estimater på vildtpopulationen i dit område, og det foregår helt uden forstyrrelse af vildtet.

 

Droneinspektion med termisk kamera

En droneinspektion med termisk kamera foregår fra luften, og det er muligt at kortlægge meget store naturområder uden at forstyrre dyrelivet. Det termiske kamera kan ikke se igennem træerne, men det kan spore varmeforskelle og opfanger derfor varmen fra større pattedyr som hjortevildt – selv når de skjuler sig i landskabet.

 

Ud fra droneoptagelserne er det desuden muligt at artsbestemme det enkelte dyr ud fra størrelsen kombineret med kendskab til områdets sammensætning af hjortearter, ligesom man ud fra dyrenes temperatur såvel som størrelse kan give et godt estimat på kønnet for voksent vildt.

 

For at få den bedst mulige optælling af vildtet anbefaler vi, at droneinspektionen foretages i årets kolde måneder – optimalt set fra november til februar. Her er der en store varmekontrast mellem vildtet og den omkringværende luft, og dermed bliver det lettere at se dyrene. Samtidig er der i denne periode ikke blade på løvtræerne, hvilket igen gør det nemmere at se vildtet.

 

Kortlægning og analyse af naturområder

 

Tilsyn og optælling af vildt med termisk kamera er ikke den eneste grund til at overveje en droneinspektion af dit naturområde; også i forbindelse med kortlægning, vedligeholdelse og analyse af et givent område kan det være en effektiv metode.

 

Store naturområder kan være svære at føre tilsyn med, ligesom det i særdeleshed kan være svært at dokumentere ændringer over tid. Med en droneinspektion er det muligt at overflyve et givent naturområde – hvad enten det er i forbindelse med kortlægning af området, overblik over landskabets udvikling eller optælling af dyr eller planter – og efterfølgende få en detaljeret rapport med opmålinger og/eller billeder til dokumentation.

 

En droneinspektion er det perfekte værktøj til at give et her og nu-billede af et naturområde, ligesom det er et effektivt redskab til overvågning over tid; det er nemlig muligt at flyve efter faste koordinater og dermed få billeder fra nøjagtig samme vinkel gang på gang. På den måde sikrer du et konsistent datasæt, som kan anvendes til at træffe beslutninger om eksempelvis vedligeholdelse og andre tiltag, der kan styrke arbejdet i det respektive område.

 

Hør mere om mulighederne med droneinspektion

 

Overvejer du, om en droneinspektion kan være den rette løsning i dit tilfælde, skal du ikke tøve med at kontakte os. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med droner og den medfølgende software, og vi kan levere de ønskede data i flere forskellige formater, så det matcher dit behov.

 

FAQ

 

Hvornår er det bedst at foretage optælling af vildt med drone?
En droneinspektion til optælling af vildt bør foretages i de kolde måneder – optimalt fra november til marts. Her er der størst forskel på dyrenes kropstemperatur og den omkringliggende luft, hvilket gør det lettere at se dem med det termiske kamera. Derudover er der i denne periode ikke blade på løvfældende træer.


Kan en droneinspektion anvendes i forbindelse med kortlægning af et område?
Ja. En droneinspektion er et effektivt redskab til kortlægning af både små og store områder enten for at dokumentere områdets udvikling eller forud for et større vedligeholdelses- eller anlægsarbejde.


Kan man fastsætte arter og køn af vildtet med en droneinspektion?
Ofte vil det være muligt at estimere arts- og kønsfordelingen af vildtet på baggrund af dyrets størrelse i kombination med et godt lokalkendskab til sammensætningen af vildt i området.