Monitorering - Vibration

Kontakt os for et tilbud

Vibrationsmåling

Ved monitering af vibrationer er det også her vigtigt at man inden det vibrerende arbejde påbegyndes, har fortaget en grundig analyse af de ejendomme eller genstande der kan være særligt udsatte. I vores planlægning af målepunkter, er der flere ting vi kigger ned i. Vi indtegner først en sikkerhedszone rundt om byggeområdet.

Derefter undersøger vi, om der ligger nogle ejendomme, som er kategoriseret som fredet eller bevaringsværdige. Såfremt nogle af ejendommene inden for zonen, ligger i nogle af disse kategorier, noteres dette og der skal udvises særlig varsomhed overfor disse. Disse ejendomme er bl.a. underlagt nogle strengere krav til vibrationspåvirkning end ”almindelige” ejendomme uden kategorisering.

Når dette er klarlagt, udvælges der målepunkter, således at området er dækket af et antal repræsentative punkter. Der tages igen hensyn til de aktuelle klassificeringer, men under denne proces tages der også hensyn til, hvilket arbejde der skal udføres. Arbejdet der udføres, har nemlig at gøre med, hvordan udstyret skal sættes op. 

In-Situ Consult

Både i forhold til lovgivning, men også i forhold til at bevare det gode naboskab (herunder undgå klager), er det vigtigt at man for informeret naboerne ordentligt, og varslet i god tid inden man påbegynder arbejdet.

Vi anbefaler altid i samme omgang, at der fortages før registrering, af de omkringliggende ejendomme, inden arbejdet iværksættes. Dette kan vi både fortage manuelt eller med drone.

Efterfølgende kan vi analysere de data, og eksempelvis lave frekvens analyser, eller analyserer overskridelserne, hvor vi går dybere ned i data og ser nærmere på de hændelser der har været.

In-Situ Consult

Vibrationsmålingen udføres efter den tyske standard DIN 4150-3. Standarden beskriver alt lige hvordan målepunkterne skal sættes op, hvordan selve udstyret måler, til hvordan det kalibreres.

Vibrationsmålerne logger kontinuerligt i hele perioden, i en 2-minutters cyklus og udføres som en uovervåget kontinuerlig måling. Hver time sendes data til serveren, og de kan derefter tilgås. Dog sendes data med det samme ved overskridelser af grænseværdierne. Her alarmeres også via enten e-mail, SMS eller blink/signal på pladsen eller begge dele.

De opsamlede data visualiseres i vores cloud-løsning, hvor det er muligt at følge med i målingerne online.

In-Situ Consult

Få et tilbud på vibration hos
In-Situ Consult

hCaptcha