Thermal Integrity Profiling

TIP er en testmetode til evaluering af integriteten i betonfundamenter. Det er en standardiseret test efter den amerikanske ASTM D7949 – Standard Test Methods for Thermal Integrity Profiling of Concrete Deep Foundations.

Testmetoden blev udviklet af South Florida Universitet og tager udgangspunkt i den varme, som betonens hærdningsproces skaber. Overordnet registreres huller i betonen (halse eller inklusioner) som kolde områder mens ekstra beton (udposninger) registreres som ekstra varme områder.

Betons temperatur måles enten over betonens hydreringsproces eller også foretages der en test omkring det tidspunkt hvor hærdningstemperaturen er på sit højeste. Under alle omstændigheder kan der måles forholdsvis hurtigt efter betonen er fuldt i omkring (6-72 timer), hvilket er hurtigere end de andre integritets teste såsom CSL.

Temperaturer måles i den fulde dybde af fundamentet. Hvis måledata herefter viser områder med bemærkelses værdige køligere temperaturer i en speciel dybde, vil dette kunne være en indikator på et potentielt problem.

Få et tilbud på Thermal Integrity Profiling hos In-Situ Consult

hCaptcha