Monitorering - Støjmonitorering

Kontakt os for et tilbud

Støjmonitorering

Hvad er støj? Støj er helt kort uønskede lyde. Hvad folk opfatter som værende støjende, kan variere meget fra person til person. Nogle har f.eks. meget større tolerance end andre. Derudover er oplevelsen af støj og specielt genepåvirkningerne, ikke kun afhængige af støjens styrke, men påvirkes også af objektive faktorer. Som nogle af de objektive faktorer kan man for eksempel fremhæve støjens karakter og dens variation med tiden. Der findes dog også subjektive faktorer, som især kan knyttes til den enkelte persons holdning til støjkilden, muligheden for kontrol over støjkilden, og personens evne til problemhåndtering. Det kan f.eks. være negative holdninger til byggeriet på nabogrunden. Måske ønsker man til at starte med slet ikke at byggeriet skal opføres, eller man er irriteret over at de har spærret et større område af. 

For at sikre folk mod støj, har miljøstyrelsen udarbejdet vejledninger eller bindende støjgrænser, for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende grænseværdier ligger så de svarer til et støjniveau, hvor de mest støjfølsomme (ca.10%) angiver at være stærkt generet at støjen. Hvis grænseværdierne overholdes, er de fleste ikke generet af støj, og helbredsmæssigt vurderes det ikke at have konsekvenser. 

Støj måles med en godkendt lydtryksmåler. Vi udfører kun målinger med godkendte type 1 mikrofoner. Da støjgrænserne angiver støjbelastningen under dag, aften og natteperioden, kan man derfor ikke bare med holde en måler ud ad vinduet og på den måde konkluderer hvor meget det støjer. 

Sigicom infranet
Målerapport

Støjen vægtes i dagsperioden (7-18) over de 8 mest støjende timer, i aftenperioden (18-22) den mest støjende time, og natteperioden (22-7) den mest støjende ½ time. Der kan derfor i perioden godt være situationer der støjer mere end grænseværdien, så længe at resten af perioden er lavere. Støjbelastningen udtrykkes som LAeq og kan f.eks. illustreres som set på billedet.

Til lang tidsmonitering bruger vi støjmålere af modellen S50, som kobles til en datalogger model D10. Monitoreringsudstyret er IP eller i nogle tilfælde IP68 godkendt. Udstyret er på den måde beskyttet mod vind, vejr samt oversvømmelser. Udstyret kan, ved længerevarende projekter, tilsluttes 230 volt.

Modsat vibrationsmålerene sendes der ikke som udgangspunkt SMS-alarmer på støjmålingerne. Dette ligger selvfølgelig til grund i at det kræver min 8 timer i dagsperioden, for at se om en grænseværdi er overskredet. Derfor sendes der daglige eller ugentlige rapporter, alt efter hvad projektet kræves, som viser støjbelastningen for perioden. Oftest er der inden lavet en støjplan, hvor man gennem beregninger har vist støjniveauet. Moniteringen laves derfor ofte som dokumentation af at beregningerne også overholdes, eller som følge af klager.

Støjmålerne kan kobles på samme system som eksempelvis vibrationsmålere, grundvandsmålere og støvmålere. Dermed kan man få alle data leveret samme sted hen. 

Få et tilbud på støjmonitorering hos
In-Situ Consult

hCaptcha