Monitorering - Grundvandsmåling

Kontakt os for et tilbud

Grundvandsmåling

Der kan være mange grunde til at det er nødvendigt at kende grundvandsniveauerne. Dette kan f.eks. være hvis man ved byggeri, hvor man gerne vil vide, hvor langt der er ned til grundvandet. Dette kalder man også for en grundvandspejling. Grundvandniveauet står løbende og svinger, alt efter hvilken tid på året det er.

Udgravninger og anlæg under jorden rammer ofte et meget reelt problem – grundvandet. Det er et særligt problem ved udgravning i vandførende jord (såsom sand og grus) eller sprækket sten (såsom kridt eller sandsten). Uden egnede bekæmpelsesforanstaltninger kan tilstrømning af grundvand oversvømme udgravninger eller tunneler og kan også føre til ustabilitet, når jorden eller stenen omkring udgravningen svækkes og kollapser – enten lokalt eller i stor skala. I løbet af de sidste par årtier har der været adskillige højprofilerede projekter rundt om i verden, som er blevet alvorligt forsinket af grundvandsproblemer. På den anden side har et langt større antal projekter med succes håndteret grundvand uden åbenlyse problemer.

Det første, der skal gøres for at sikre, at grundvandet kan håndteres effektivt, er at indsamle information på pladsen for at forstå problemet. Dette indebærer en undersøgelse, som involverer boringer og test, måling af grundvandsniveauer, samt test af jordens permeabilitet. Permeabiliteten beskriver hvor let vand strømmer gennem jord eller sten. Jord og klipper med høj permeabilitet har tendens til at være vandførende og er typiske for de forhold, hvor grundvand kan give problemer for byggeprojekter.

Vi kan med vores udstyr hjælpe med kontinuerligt at overvåge grundvandsniveauerne, så man gennem overvågning, sikrer at utilsigtet vand ikke strømmer ind. Systemet kan sende alarm ud, hvis grundvandet stiger over det fastsatte niveau. 

Få et tilbud på grundvands
måling hos In-Situ Consult

hCaptcha