Crosshole Sonic Logging

CSL er en metode til at bestemme strukturel integritet i borede betonpæle.

CSL kræver at der indstøbes stål eller PVC-rør i den færdige pæl. Rørene fastgøres til armeringsnettet inden armeringen placeres i skakten og beton fyldes i. Stålrør foretrækkes ofte fremfor PVC rør, da studier har vist at PPCV-rørhar en tendens til at slippe fra betonen på grund af den varme som hydreringsprocessen fra betonen skaber. Alt efter hvor stor pælen er, indstøbes det korrekte antal pejlerør. Rørene fyldes med vand, som bruges som ledende medie. Efter pælen er hærdet ca. 3-7 dage, føres en lyd kilde samt modtager ned i to separate rør med en konstant hastighed, hvor lyd kilden og modtager følger hinanden.

En signalgenerator genererer en sonisk puls fra lyd kilden som opfanges af modtageren. Relativ energi, bølgeform og differentiel tid optages og gemmes. Denne procedurer gentages til hele pælen er kortlagt.

Monitorering
Monitorering

Områder med signaltab eller bølgehastighedsreduktion højere end 10% repræsenterer potentielle fysiske anormaliteter og kan udvælges til yderligere undersøgelser. Målinger med relativ energi eller amplitude tab kan indikere dårlig hærdningsproces eller beton heterogenitet herunder f.eks. dårlig mix af betonblanding.

Ved at sammenligne data fra en række kombinationer af pejlerør, kan man få en ide om hele pælens strukturelle helbred. Når målingen er udført, fyldes rørene med beton. En mere avanceret metode er at skabe en grafisk 3D model, bedre kendt som Crosshole Sonic Tomografi.

Få et tilbud på CSL hos
In-Situ Consult

hCaptcha