Monitorering - Vejrforhold / Meteologi

Kontakt os for et tilbud

Vejrforhold / Meteologi

På nogle projekter kan det være nødvendigt at måle vejrforholdene. Dette kan f.eks. være I forbindelse med støjmålingerne, men kan også være for at dokumentere aktuelle vejrforhold på pladsen, i forbindelse med kontraktuelle forhold.

På kraner er der f.eks. grænseværdier for vindstyrken og vindstød, som gør at man ikke forsvarligt kan føre kranen, hvis det blæser over et vist niveau. Dette kan man have behov for at dokumenterer overfor bygherre, eller give kranføreren og projektlederen, mulighed for at kontrollerer vejrforholdene løbende

Vejrforhold / Meteorologi
Vejrforhold / Meteorologi

Specielt ved støj spiller meteorologiske forhold en stor rolle. Ved f.eks. skelmålinger som ofte udføres på en større afstand fra den støjende kilde, kræver det helt specifikke forhold, for at en måling kan bruges. Her kan man med vejrstation både dokumenterer, men også på stedet kontrollerer at forholdende er som ønsket.

Vores målere kan vindhastighed, vindretning, lufttrykket, luft temperaturen, fugtigheden, rainmængden og meget mere.

Vejrstationerne er bygget til at kunne klare hårde miljøer, og da de oftest skal sidde oppe i højden, slutter vi altid en større solcelle på hvis muligt, for at sikre at de kører konstant. 

Få et tilbud på vejrforhold / meteorologi hos In-Situ Consult

hCaptcha