Geoteknik - Inklinometer

Kontakt os for et tilbud

Inklinometer

Inklinometre bruges til at måle hældninger i dybden, ved hjælp af tyngdekraften. Målingen bruges ofte, ved bygge og anlægsarbejde, til at måle hældningen på eksempelvis spunsvægge. Her udføres målingen enten manuelt, dagligt eller ugentlig, eller automatisk ved at der installeres sensorer hele vejen ned langs spunsvæggen. Den manuelle måling udføres ved at inklinometret, som består af en probe med et langt kabel, samt en datalogger (dette kan være en tablet eller smartphone), føres ned i et inklinometer rør. Proben føres ned i røret, og undervejs stopper man hvert ½ meter, og der fortages en aflæsning.

Frekvensen af målingerne varierer fra projekt til projekt, og alt efter hvilken fase man er i på projektet. Ofte udføres de automatiske målinger kun på længerevarende projekter, da anskaffelsesprisen på disse er forholdsvis omkostningstunge. Derfor skal projektet have en vis længde, før det giver mening økonomisk at vælge denne løsning. Ved den automatiske leveres data ud i clouden, og der aflæses i en fast frekvens. 

Få et tilbud på inklinometer hos
In-Situ Consult

hCaptcha