Geoteknik - PDA og CAPWAP

Kontakt os for et tilbud

PDA måling & CAPWAP 

PDA-målinger er en dynamisk test til dokumentation af en pæls spændingsbelastning og bæreevnekapacitet.

Pælen monteres med 2-4 stk strain- og accelerations-sensorer, som aflæses og registreres under ramningen. Ud fra disse data sikres pælens integritet ved at overvåge de spændinger som pælen udsættes for. Spændings- og integritetsmonitorering bruges typisk i forbindelse med indramningen, men kan også benyttes i forbindelse med efterramning af pæle for at dokumentere pælens integritet. Dette giver ingeniører og entreprenører mulighed for at få øjeblikkelig information om pælens tilstand. 

Monitorering
Monitorering

De registrerede data kan derefter analyseres med I-CAP-programmet, for at give et groft estimat af pælekapaciteten eller analyseres separat af CAPWAP-programmet* for at give mere nøjagtige estimater af pælens bæreevne. PDA-målinger kan udføres ved indramningen af konventionelt rammede pæle, efterramning af konventionelle rammede og nedvibrerede pæle, men også til High Strain Dynamic Drop Hammer-test for en række andre pæle såsom, borede pæle CISS-pæle og Fundex pæle.

Case Pile Wave Analysis Program (CAPWAP) er et softwareprogram, der bruger strain- og accelerationsdata opnået ved PDA målingen, til at estimere den testede pæls overflade- og spidsbæreevne heriblandt at estimere fordelingen af bæreevnen mellem enkelte pælesektioner.

*CAPWAP-analyse udføres optimalt set på rammedata opnået ved efterramning af pæl, efter at jorden omkring pælen har haft tid til at regenerere til maksimal kapacitet. På grund af tidspres på projekterne udføres CAPWAP dog ofte allerede få dage efter indramningen. Såfremt der ønskes eftervist størst mulig bæreevne er det vores anbefaling at pælene får lov at stå i jorden så længe som muligt. 

Få et tilbud på PDA og CAPWAP hos In-Situ Consult

hCaptcha