Støj - db Skalaen

Kontakt os for et tilbud

db Skalaen

Lyd og støj måles i enheden decibel (dB). På støjbarometeret til venstre, kan du se hvor meget forskellige aktiviteter larmer. Skalaen tager udgangspunkt i, hvad der menneskelige øre kan høre, på faglig sprog dB(A). Der er naturligvis også lyde der ligger ude for dette. 0 dB skal derfor forstås, som der hvor lyde begynder at blive hørbare, for det menneskelige øre. Skalaen for lydniveauet er logaritmisk, for nemt at kunne favne dette. Dette betyder imidlertid at en ændring på 10 dB giver en tidobling af lydenergien.

Det betyder også, at tager man f.eks. 60 dB, som på skalaen eksempelvis er normal tale, og fordobler dette, får man 63 dB.

Hvis I skal have godkendt et bygge- eller anlægsprojekt, kan vi hjælpe med at få beregnet de støjmæssige konsekvenser for projektet til brug for VVM-redegørelser/miljøvurderinger, myndighedsgodkendelse og lignende. Beregningerne laves ud fra oplysninger om bl.a. typen og antallet af støjende kilder (fx piloterings- og gravemaskiner) og herunder hvilket tidsrum de forventes i drift. Ud fra dette kan vi hjælpe med at få opbygget en støjmodel af byggepladsen og naboområder, hvorpå man kan se støjens forventede udbredelse til det eksterne miljø.

Støj
db skala

Ofte skyldes naboklager eksempelvis at man ikke i tilstrækkelig grad har udført gode nok forundersøgelser, når man har skulle planlægge nye boliger eller placering af erhvervsområder. Hvis man eksempelvis helt undlader at udføre sådanne undersøgelser, kan det både blive dyrt og vanskeligt, og i nogle tilfælde helt umuligt at reducere støjen for at overholde støjkravene.

Hvis sådanne undersøgelser ikke gennemføres, er det både dyrt, vanskeligt – og i nogle tilfælde helt umuligt at reducere støjen for at overholde støjkravene.

Hos IN-SITU Consult, kan vi hjælpe med at få forundersøgelserne og planlægningen på plads, så vi i samarbejde med jer, for udarbejdet den rigtige dokumentation af støjforholdene. Gennem konstruktiv dialog med de relevante myndigheder, fører vi jer trygt gennem hele processen.

Få et tilbud på db Skalaen hos
In-Situ Consult

hCaptcha