Statisk pladebelastningsforsøg (static plate load test)

Et statisk pladebelastningsforsøg udføres hovedsageligt for at bestemme jordens deformationsegenskaber. Desuden er det også muligt at bestemme brud-egenskaberne ved forsøg med store belastnings-intensiteter. Forsøget udføres på såvel intakt jord som på fyld lag, fx i forbindelse med belægningsopbygning under vej- og kørearealer.

Forsøget udføres ved at tryk påføres en cirkulær stiv plade og hvor pladens sætning måles med flytningstransducere. Pladens diameter kan varieres alt afhængigt af det ønskede spændingsniveau under pladen samt det tilgængelige modhold.

Hos In-situ Consult benytter vi feltudstyr fra tyske HMP GmbH. Det er nødvendigt at vores kunde selv stiller modholdet til rådighed på pladsen og der kræves oftest et modhold på minimum 5 ton.

Målingen udføres efter den tyske Standard, DIN 18 134. 

Få et tilbud på statisk plade-belastningsforsøg hos In-Situ Consult

hCaptcha