Nyheder

Her kan du læse spændende artikler og nyheder om IN-SITU Consults arbejde og projekter. 

 • 08/02/2023 - Birthe Boye Vestergaard 0 Kommentarer
  Hvordan kan en droneinspektion hjælpe dit byggeri?

  Du kan opnå unik viden om din byggeplads, når du får foretaget en droneinspektion. En drone kan let komme steder hen, hvor terrænet ellers er utilgængeligt, og du kan løbende holde øje med, hvordan projektet skrider frem.

   

  Står du over for et nyt anlægs- eller byggeprojekt, kan det være fornuftigt at starte med en droneinspektion. Du får et godt overblik over byggepladsen, så du kan se, hvad du har med at gøre på byggefeltet. Du får derudover indblik i detaljer, du ellers ville risikere at misse, eller som er svære at tilgå grundet utilgængeligt terræn. 

   

  Droneinspektionen kan ligeledes give dig værdifuld viden i løbet af hele byggeriets levetid. Vi tilbyder at lave Ortofoto gennem hele perioden, så du kan følge byggeriet uge for uge, eller måned for måned. En droneinspektion fra IN-SITU Consult kan eksempelvis bestå af en kortlægning af byggepladsen fra luften. Når dronen regelmæssigt sendes op for at tage billeder i løbet af den tid, projektet er i gang, kan du tydeligt se byggeriets fremgang, og om der er områder, du bør være særligt opmærksom på. Her får du med jævne mellemrum informationer, der fortæller om tilstanden på byggepladsen, hvilket klæder dig godt på i forhold til at træffe beslutninger på eksempelvis byggemøder.

   

  Hvad er fordelen ved en droneinspektion?

   

  Når vi hos IN-SITU Consult sender en drone i vejret, sørger vi for, at den flyver og tager billeder fra samme koordinater hver gang. På den måde er det let for dig at sammenholde data fra gang til gang.

   

  Du kan vælge at få dine data serveret som punktskyer, rå foto og 3D modeller. Og i samarbejde med vores droneansvarlige kan du også vælge at se dine data som eksempelvis ortofoto, termografi, terrænmodel, volumenberegning og arealopmåling. Mulighederne er mange, og du kan få præcis de data, du har brug for.

   

  Spar tid og besvær ved at vælge et professionelt team

   

  Med IN-SITU Consult som samarbejdspartner på projektet, får du adgang til mange års erfaring inden for droneteknologi, inspektion og lovgivning. Dertil kommer over 30 års erfaring inden for konventionel inspektion, måling, analyse og rådgivning. 

   

  Det betyder, at du sparer både tid og besvær, når du samarbejder med os – du slipper nemlig for at skulle uddanne mandskab, planlægge, indhente tilladelser og finde den rette software til databehandlingen. Du kan desuden lade os om at varsle naboer i forbindelse med fotoregistrering. Når vi står for alle dele af opgaven, kan du koncentrere dig om de opgaver i byggeriet, der kræver dit fulde fokus. 

   

  Hos IN-SITU Consult udfører vi målinger, analyser og rådgivning, og derfor kan du naturligvis også få hjælp til andre dele af byggeprojektet så som monitorering af vibration og geoteknisk tilsyn. Se hvilke andre byggeprojekter vi har hjulpet her.

   

  FAQ

   

  Hvilke data giver en droneinspektion fra et byggeområde?
  En droneinspektion kan levere værdifuld data så som termografiske målinger og terrænmodeller, så du kan træffe bedre beslutninger for byggeriets videre proces.


  Hvor i landet foretager IN-SITU Consult droneinspektion?
  Det er muligt at bestille IN-SITU Consult til at foretage en droneinspektion på hvilken som helst byggeplads rundt om i landet. Vi kommer til dig, uanset om byggeriet foregår på Sjælland, på Fyn eller i Jylland.


  Hvordan foregår en droneinspektion?
  En droneinspektion vil typisk foregå flere gange i løbet af et anlægs- eller byggeprojekts levetid. Du får dermed løbende data fra nøjagtig de samme koordinater, så du let kan se byggeriets fremgang.

  Læs mere
 • 08/02/2023 - Birthe Boye Vestergaard 0 Kommentarer
  Få styr på dokumentationen og reducer risikoen for skader med vibrationsmåling

  Har du brug for en kontinuerlig registrering af, hvordan vibrationer påvirker ejendomme og andre bygninger i det byggeområde, du skal arbejde i? Så læs med her og se, hvordan vi kan hjælpe.

   

  Med en vibrationsmåling i det område, du skal til at renovere eller bygge i, får du styr på dokumentationen og sikrer overholdelse af grænseværdier, imens du arbejder. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med vibrationsmåling, så du kan forebygge skader i løbet af den tid, arbejdet står på.

   

  Inden selve vibrationsmålingen går i gang, kan vi eksempelvis sørge for at undersøge, hvilke bygninger og eventuelle genstande i nærområdet, der kan være udsatte. På den måde sikrer vi, at du trygt kan udføre den opgave, du er hyret til, uden der sker skader på ejendomme, der ligger umiddelbart op ad byggepladsen.

   

  Som rådgivende virksomhed med opgaver blandt andet inden for støj, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn samt monitorering af vibration, har du en erfaren spiller i ryggen, når du vælger os til at udføre vibrationsmåling. Og når vi fokuserer på det, vi gør bedst, kan du bevare fokus på dine opgaver.

   

  Hvordan foregår vibrationsmåling?

   

  Arbejdet med vibrationsmåling starter før selve målingerne udføres. Alt afhængig af hvor stor en del af planlægningen vi varetarer, kan vi eksempelvis starte med at optegne en sikkerhedszone rundt om byggeområdet. På den måde kan vi lave en grundig analyse af de særlige risikoområder i nærmiljøet, inden byggearbejdet går i gang. Eksempelvis vil en fredet eller bevaringsværdig ejendom, såfremt vi står for planlægningen, altid være et punkt vi noterer, så du er orienteret om at det er nødvendigt med særlig varsomhed. Det skyldes, at der er strengere krav til påvirkning fra vibrationer, når det gælder bygninger i denne kategori.

   

  Dernæst vil vi udvælge målepunkter i området, som afhænger af eksempelvis bygninger, der kræver særlig varsomhed, men også af det arbejde der skal udføres. Når udstyret er sat op, kan målingerne gå i gang. 

   

  Måling ud fra DIN 4150-3

   

  Når vi udfører vibrationsmålinger, gør vi det ud fra den tyske standard DIN 4150-3. Vibrationsmålerne logger data hele tiden, og en gang i timen sendes data, som kan tilgås online. En undtagelse fra dette er hvis der registreres en overskridelse, så sendes data med det samme. Ved en overskridelse af grænseværdierne, går alarmen øjeblikkeligt i gang. Det foregår enten via e-mail/SMS, blink eller lydsignal på byggepladsen – eller hvis det ønskes, kan metoderne kombineres. På den måde kan du og dine kolleger trygt arbejde med visheden om, at der straks gives besked, hvis målingerne opfanger noget.

   

  Og husk at varsle naboer til byggeområdet i god tid om det forestående arbejde, så du overholder lovgivningen og slipper for klager.

   

  FAQ

   

  Hvordan beskyttes en fredet ejendom i nærheden af en byggeplads?
  Med vibrationsmålinger fra IN-SITU Consult får du vished for, at en eventuel fredet ejendom nær byggepladsen ikke tager skade, imens arbejdet står på.


  Hvordan sikrer vi den rette vibrationsmåling forud for et byggeri?
  For at forebygge skader på ejendomme i nærheden af den byggeplads, du skal arbejde på, bør I allerede tidligt i forløbet hyre IN-SITU Consult til vibrationsmåling.


  Hvordan udføres vibrationsmåling ved et byggefelt?
  Hos IN-SITU Consult følger vi den tyske standard DIN 4150-3, når det kommer til vibrationsmåling. Dermed er du sikker på, at alle trin i processen kommer med.

  Læs mere
 • Droneinspektion
  08/02/2023 - Camilla Skøtt 0 Kommentarer
  Droneinspektion af naturområder: kortlægning og optælling af vildt

  En droneinspektion kan være brugbar i mange henseender – fx i forbindelse med kortlægning af naturområder eller optælling af vildt. Læs med og se, om det er den rette løsning for dig.

   

  Indtil for ganske nylig har optælling af vildt været baseret på estimater, der i sagens natur har båret præg af en vis usikkerhed. Et godt overblik over populationen er dog en forudsætning for en effektiv forvaltning af området, og derfor er optælling af vildt med termisk kamera – i form af en droneinspektion – en metode, der vinder mere og mere frem.

   

  Med en droneinspektion forbedrer du mulighederne for at få mere præcise estimater på vildtpopulationen i dit område, og det foregår helt uden forstyrrelse af vildtet.

   

  Droneinspektion med termisk kamera

  En droneinspektion med termisk kamera foregår fra luften, og det er muligt at kortlægge meget store naturområder uden at forstyrre dyrelivet. Det termiske kamera kan ikke se igennem træerne, men det kan spore varmeforskelle og opfanger derfor varmen fra større pattedyr som hjortevildt – selv når de skjuler sig i landskabet.

   

  Ud fra droneoptagelserne er det desuden muligt at artsbestemme det enkelte dyr ud fra størrelsen kombineret med kendskab til områdets sammensætning af hjortearter, ligesom man ud fra dyrenes temperatur såvel som størrelse kan give et godt estimat på kønnet for voksent vildt.

   

  For at få den bedst mulige optælling af vildtet anbefaler vi, at droneinspektionen foretages i årets kolde måneder – optimalt set fra november til februar. Her er der en store varmekontrast mellem vildtet og den omkringværende luft, og dermed bliver det lettere at se dyrene. Samtidig er der i denne periode ikke blade på løvtræerne, hvilket igen gør det nemmere at se vildtet.

   

  Kortlægning og analyse af naturområder

   

  Tilsyn og optælling af vildt med termisk kamera er ikke den eneste grund til at overveje en droneinspektion af dit naturområde; også i forbindelse med kortlægning, vedligeholdelse og analyse af et givent område kan det være en effektiv metode.

   

  Store naturområder kan være svære at føre tilsyn med, ligesom det i særdeleshed kan være svært at dokumentere ændringer over tid. Med en droneinspektion er det muligt at overflyve et givent naturområde – hvad enten det er i forbindelse med kortlægning af området, overblik over landskabets udvikling eller optælling af dyr eller planter – og efterfølgende få en detaljeret rapport med opmålinger og/eller billeder til dokumentation.

   

  En droneinspektion er det perfekte værktøj til at give et her og nu-billede af et naturområde, ligesom det er et effektivt redskab til overvågning over tid; det er nemlig muligt at flyve efter faste koordinater og dermed få billeder fra nøjagtig samme vinkel gang på gang. På den måde sikrer du et konsistent datasæt, som kan anvendes til at træffe beslutninger om eksempelvis vedligeholdelse og andre tiltag, der kan styrke arbejdet i det respektive område.

   

  Hør mere om mulighederne med droneinspektion

   

  Overvejer du, om en droneinspektion kan være den rette løsning i dit tilfælde, skal du ikke tøve med at kontakte os. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med droner og den medfølgende software, og vi kan levere de ønskede data i flere forskellige formater, så det matcher dit behov.

   

  FAQ

   

  Hvornår er det bedst at foretage optælling af vildt med drone?
  En droneinspektion til optælling af vildt bør foretages i de kolde måneder – optimalt fra november til marts. Her er der størst forskel på dyrenes kropstemperatur og den omkringliggende luft, hvilket gør det lettere at se dem med det termiske kamera. Derudover er der i denne periode ikke blade på løvfældende træer.


  Kan en droneinspektion anvendes i forbindelse med kortlægning af et område?
  Ja. En droneinspektion er et effektivt redskab til kortlægning af både små og store områder enten for at dokumentere områdets udvikling eller forud for et større vedligeholdelses- eller anlægsarbejde.


  Kan man fastsætte arter og køn af vildtet med en droneinspektion?
  Ofte vil det være muligt at estimere arts- og kønsfordelingen af vildtet på baggrund af dyrets størrelse i kombination med et godt lokalkendskab til sammensætningen af vildt i området.

  Læs mere