Støj

Hvad er støj? Støj er helt kort uønskede lyde. Hvad folk opfatter som værende støjende, kan variere meget fra person til person. Nogle har f.eks. meget større tolerance end andre. Derudover er oplevelsen af støj og specielt genepåvirkningerne, ikke kun afhængige af støjens styrke, men påvirkes også af objektive faktorer. Som nogle af de objektive faktorer kan man for eksempel fremhæve støjens karakter og dens variation med tiden. Der findes dog også subjektive faktorer, som især kan knyttes til den enkelte persons holdning til støjkilden, muligheden for kontrol over støjkilden, og personens evne til problemhåndtering. Det kan f.eks. være negative holdninger til byggeriet på nabogrunden. Måske ønsker man til at starte med slet ikke at byggeriet skal opføres, eller man er irriteret over at de har spærret et større område af.

Udover den generelle opfattelse af støjen er der også det sundhedsmæssige aspekt. Det vurderes at der hvert år dør 200-500 danskere for tidligt som følge af vejstøj. Mennesker der bor steder hvor der er meget støj fra trafikken, har en øget risiko for at få blødning eller blodprop i hjernen. 

Støj

”En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen (Kræftens Bekæmpelse) viser, at vejstøj kan give en forøget risiko for blodprop i hjertet. Undersøgelsen viser, at en 10 dB stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at ca. 3,7 % af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj, svarende til ca. 330 nye tilfælde hvert år i Danmark”

Kilde: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/hvad-er-stoej/stoej-og-sundhed/

Få et tilbud på støj hos
In-Situ Consult

hCaptcha