Inspektion - Opmåling og afsætning med RTK-GPS

Kontakt os for et tilbud

Opmåling og afsætning med RTK-GPS

Vi råder over RTK GPS-udstyr fra Leica, og derfor kan vi også tilbyde vores kunder præcise koordinat- og kote bestemmelser på målepunkter i felten. Vi assisterer gerne med afsætning og indmåling af koter og koordinater til, for eksempel geotekniske undersøgelsespunkter, vandspejlsniveauer/pejlerør, indmåling af pæle/spuns niveauer, udgravningsniveauer, volumenindmålinger og lign.

Få et tilbud på opmåling og afsætning med RTK-GPS hos In-Situ Consult

hCaptcha