Monitorering - Støvmåling

Kontakt os for et tilbud

Støvmåling

Som en del af de målinger vi foretager for at overvåge byggeaktiviteter, stensprængning, udgravninger m.m. kan der bl.a. forekommer knusnings- og nedrivningsstøvpartikler som er sundhedsskadelige. Drift af tog, undergrundsbaner, busser, lastbiler og andre køretøjer vil også give anledning til skadelige partikler.

Vores støvmålere har en indbygget pumpe, der trækker luft ind til en kalibreret laserbaseret detektor som bl.a. måler antallet af partikler og størrelsen på dem.

Data sendes direkte til vores cloudløsning. Dette giver en kontinuerlig måling med mulighed for at identificere niveauet af partikelkoncentration. Der er også her mulighed for at opsætte alarmer med blink, sirene eller at sende SMS/e-mail, når partikelniveauet er over et forudindstillet niveau.

På visse projekter kan der være krav om, at der måles støvpartikler, for at sikre at der ikke sker unødig stor forurening af nærmiljøet. 

Få et tilbud på støvmåling hos In-Situ Consult

hCaptcha