Monitorering - Tiltmeter

Kontakt os for et tilbud

Tiltmeter

Et Tiltmeter er en form for et ekstrafølsomt inklinometer, som er designet til at bruge måle meget små ændringer, enten på jorden eller i strukturer. Tiltmetre bruges i vid udstrækning til kontinuerligt at overvåge selv de mindste ændringer såsom afbøjninger og deformation af støttemure, vulkaner, dæmninger, jordskred, samt konstruktioners reaktion på forskellige påvirkninger herunder belastning og fundamentsætning.

Vores tiltmetre er bi-axiale og trådløse. Med 1 master kan vi opsamle data fra mange tiltmetre på områder helt op til 15km. Den lange rækkevidde sammenholdt med et meget lavt batteriforbrug, vil man kunne opsætte målepunkter på svært tilgængelige områder uden at skulle bekymre sig om at service dem fysisk.

Med de nyeste modeller af tiltmetre, har vi også mulighed for at måle temperaturer ved emner på modsatte side af målepunktet. Dette gør f.eks. at man ved måling på spuns, kan følge temperaturen, og holde denne op imod målingerne.

Det er specielt vigtigt, da jern som bekendt udvider sig i varmen, hvilket kan give anledning til at tro der er flytninger, som dog kan modbevises ved hjælp af temperaturmålingerne.

In-Situ Consult

Målingerne fra tiltmeteret visualiseres ligeledes i en cloudløsning, og kan evt. kombineres med relevante kort og data fra projektet. Løsningen giver et hurtigt overblik over målepunkterne, og det visualiseres med enten grøn eller rød farve alt over om målingerne er under eller over grænseværdierne. Såfremt målingerne overskrider en grænseværdi, sender der en alarm til relevante interessenter på projektet.

Få et tilbud på tiltmeter hos
In-Situ Consult

hCaptcha