Inspektion - Fotoregistrering

Kontakt os for et tilbud

Fotoregistrering

Vi udfører fotoregistrering med udgangspunkt i svensk standard SS 460 48 60: ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet” registrerer vi synlige Revner/skader på fotos med dato.

Generelt registreres den udvendige facade af ejendommen fra terrænniveau. Vi tilbyder dog også at udfører registreringen med drone. Her vil man også kunne få en 3D model af bygningen, som man derefter vil kunne inspicere digitalt. Under den ”almindelige” registrering (uden drone), udfærdiges der dokumentation, såfremt at det besigtigede giver anledning til bemærkninger.

Vi har specialiseret os i bl.a. geoteknisk rådgivning og kan i den forbindelse samtidig udføre fotoregistrering ved projekter, hvor der er risiko for sætningsskader på nærliggende bygninger.

Fotoregistrering kan være nødvendigt i forbindelse med følgende opgaver:

  • Udførelse af en grundvandssænkning
  • Vibrationer fra pælefundering
  • Vibrationer i forbindelse med indbygning af fyldjord, for eksempel i forbindelse med vejopbygning, sandpudefundering m.v.
  • Gravearbejde nær eksisterende bygninger, f.eks. i forbindelse med udgravning til kælder, bortgravning af olietanke m.v.
  • Andre arbejder, der er omfattet af byggelovens §12

Fotoregistreringen skal foretages inden arbejdet påbegyndes, da fotoregistrering udføres for at dokumentere nærliggende bygningers tilstand og registrere eventuelle revner forud for at arbejdet udføres. Fotoregistreringen forgår ved at enten rådgiver, projektleder eller IN-SITU, udpeger bygninger.  Alt efter opgaven kan vi samtidig indtegne en sikkerhedszone rundt om byggeområdet. Her undersøger vi også, om der ligger nogle ejendomme, som er kategoriseret som fredet eller bevaringsværdige. Alt indenfor zonen bliver fotoregistreringen, bliver herefter fotoregistreret. Efter registreringen fremsendes data herefter til ordregiverne og evt. kommentarer diskuteres. 

Fotoregistrering

Ved fotoregistrering skal der altid udføres varsling af lodsejerne til de berørte ejendomme. Det er ønskværdigt at der varsles minimum 14 dage før fotoregistreringen udføres. Dette giver lodsejerne mulighed for at henvende sig, såfremt de ikke ønsker registrering eller såfremt at de gerne vil være til stede under registreringen.

Ved selve fotoregistreringen tages der altid først et ”profilbillede af huset”, dernæst tages der billede af den facade der startes med. Eventuelle skader/mangler på bygninger fotograferes med dato. Typisk tager en udvendig registrering af et ”almindeligt” parcelhus ca. 45-min til 1 time på stedet.

Der registreres i forbindelse med fotoregistreringen sætningsskader, skader og generel mislighold på ejendommen.  Da fotoregistreringen ofte fungerer som dokumentation i forsikringssager, er det derfor ekstra vigtigt, at registreringen er udført omhyggeligt om professionelt. Ved registrering af skader som forventes at forværres ved mindre belastende arbejde, gøres lodsejer herefter opmærksom på, og bliver bedt om at sikre/udbedre.

Få et tilbud på fotoregistrering hos In-Situ Consult

hCaptcha