Få styr på dokumentationen og reducer risikoen for skader med vibrationsmåling

Har du brug for en kontinuerlig registrering af, hvordan vibrationer påvirker ejendomme og andre bygninger i det byggeområde, du skal arbejde i? Så læs med her og se, hvordan vi kan hjælpe.

 

Med en vibrationsmåling i det område, du skal til at renovere eller bygge i, får du styr på dokumentationen og sikrer overholdelse af grænseværdier, imens du arbejder. Hos IN-SITU Consult har vi mange års erfaring med vibrationsmåling, så du kan forebygge skader i løbet af den tid, arbejdet står på.

 

Inden selve vibrationsmålingen går i gang, kan vi eksempelvis sørge for at undersøge, hvilke bygninger og eventuelle genstande i nærområdet, der kan være udsatte. På den måde sikrer vi, at du trygt kan udføre den opgave, du er hyret til, uden der sker skader på ejendomme, der ligger umiddelbart op ad byggepladsen.

 

Som rådgivende virksomhed med opgaver blandt andet inden for støj, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn samt monitorering af vibration, har du en erfaren spiller i ryggen, når du vælger os til at udføre vibrationsmåling. Og når vi fokuserer på det, vi gør bedst, kan du bevare fokus på dine opgaver.

 

Hvordan foregår vibrationsmåling?

 

Arbejdet med vibrationsmåling starter før selve målingerne udføres. Alt afhængig af hvor stor en del af planlægningen vi varetarer, kan vi eksempelvis starte med at optegne en sikkerhedszone rundt om byggeområdet. På den måde kan vi lave en grundig analyse af de særlige risikoområder i nærmiljøet, inden byggearbejdet går i gang. Eksempelvis vil en fredet eller bevaringsværdig ejendom, såfremt vi står for planlægningen, altid være et punkt vi noterer, så du er orienteret om at det er nødvendigt med særlig varsomhed. Det skyldes, at der er strengere krav til påvirkning fra vibrationer, når det gælder bygninger i denne kategori.

 

Dernæst vil vi udvælge målepunkter i området, som afhænger af eksempelvis bygninger, der kræver særlig varsomhed, men også af det arbejde der skal udføres. Når udstyret er sat op, kan målingerne gå i gang. 

 

Måling ud fra DIN 4150-3

 

Når vi udfører vibrationsmålinger, gør vi det ud fra den tyske standard DIN 4150-3. Vibrationsmålerne logger data hele tiden, og en gang i timen sendes data, som kan tilgås online. En undtagelse fra dette er hvis der registreres en overskridelse, så sendes data med det samme. Ved en overskridelse af grænseværdierne, går alarmen øjeblikkeligt i gang. Det foregår enten via e-mail/SMS, blink eller lydsignal på byggepladsen – eller hvis det ønskes, kan metoderne kombineres. På den måde kan du og dine kolleger trygt arbejde med visheden om, at der straks gives besked, hvis målingerne opfanger noget.

 

Og husk at varsle naboer til byggeområdet i god tid om det forestående arbejde, så du overholder lovgivningen og slipper for klager.

 

FAQ

 

Hvordan beskyttes en fredet ejendom i nærheden af en byggeplads?
Med vibrationsmålinger fra IN-SITU Consult får du vished for, at en eventuel fredet ejendom nær byggepladsen ikke tager skade, imens arbejdet står på.


Hvordan sikrer vi den rette vibrationsmåling forud for et byggeri?
For at forebygge skader på ejendomme i nærheden af den byggeplads, du skal arbejde på, bør I allerede tidligt i forløbet hyre IN-SITU Consult til vibrationsmåling.


Hvordan udføres vibrationsmåling ved et byggefelt?
Hos IN-SITU Consult følger vi den tyske standard DIN 4150-3, når det kommer til vibrationsmåling. Dermed er du sikker på, at alle trin i processen kommer med.