Forebyg naboklager og styrk dokumentationen med støjmåling

Den moderne verden er i konstant bevægelse, og støj fra byggeri og industri er blevet en uundgåelig del af mange menneskers hverdag. Som organisation eller projektansvarlig på et byggeri kan støj blive et betydeligt problem, der kan resultere i naboklager, konflikter og potentielle retssager, og støjregulering er derfor en afgørende faktor for et effektivt forløb.

Ved at tage dine forholdsregler allerede i planlægningsfasen kan du forebygge naboklager og opretholde et godt forhold til lokalsamfundet, mens byggeriet står på. I den forbindelse er støjmåling et uvurderligt redskab. Ved at måle og registrere støjniveauer kan du ikke bare undgå unødvendige konflikter, du kan også dokumentere, at alle krav er overholdt.

Hos IN-SITU Consult tilbyder vi støjmåling ved brug af to forskellige målemetoder: skelmåling og nærfeltsmåling. Ved begge målemetoder bestemmer man støjbelastningen i et bestemt punkt.

 


Skelmåling vs. nærfeltsmåling – hvornår skal du bruge hvad?

Skelmåling og nærfeltsmåling er som nævnt to forskellige målemetoder, der kan anvendes til at måle støjniveauer. De egner sig dog til to forskellige ting, og derfor er det relevant at tage et kig på, hvad metoderne hver især kan.


Skelmåling

En skelmåling foregår, som navnet antyder, ved skellet til det sted, hvor man ønsker at måle støjen. Det vil som regel være ved skel til nabobeboelse, og formålet er at dokumentere, hvorvidt de tilladte grænseværdier overholdes, eller om der skal sættes ind med støjdæmpende foranstaltninger.

Ved en skelmåling får organisationen svar på støjbidraget under den specifikke situation. Altså et overordnet overblik over, om støjniveauet ligger under eller over det tilladte – men ikke en indikation af hvilke støjkilder, der er årsag til, at grænsen eventuelt ikke er overholdt.

Skelmåling er følsom over for vejrforhold, herunder vindretning, vindstyrke, skydække etc., og der kan derfor være situationer, hvor det er nødvendigt at måle flere gange.


Nærfeltsmåling

En nærfeltsmåling – eller kildestyrkemåling, som det også kaldes – foretages helt tæt på den enkelte støjkilde. Det kan eksempelvis være aktuelt i forbindelse med at identificere og karakterisere en specifik støjkilde, fx en bestemt maskine.

Når vi måler i nærheden af kilden, får du en bedre forståelse af, hvilke dele af maskinen eller processen der genererer mest støj, og dermed hvor indsatsen for støjreduktion bedst kan rettes hen.

Modsat en skelmåling stilles der ikke krav til hverken tidspunkt eller vejrforhold, når vi måler efter nærfeltsmetoden, og derfor får du en præcis måling med det samme.


Tænk støjmåling ind i planlægningsfasen

Hvis du vil undgå naboklager, kan du med fordel tænke støjmåling ind allerede inden, byggeriet sættes i gang. Ved at måle støjniveauet på byggepladsen før byggeriet startes, kan du etablere en reference for, hvad det normale støjniveau er – det kan være værdifuld viden, når du skal vurdere den faktiske indvirkning af byggeriets støj.

Ved hjælp af støjmålinger og målrettet software kan du desuden oprette en støjmodel for det planlagte byggeri. På den måde får du overblik over, hvordan forskellige byggeaktiviteter vil påvirke støjniveauerne, og det kan være en hjælpende hånd i planlægningen af de respektive aktiviteter i forhold til at minimere støjgenerne.

Hos IN-SITU Consult kan vi hjælpe dig i mål med dine støjmålinger både før, under og efter projektet er afsluttet. Du får den nødvendige dokumentation som bevis på, at kravene overholdes, ligesom du får mulighed for at bruge de respektive data til at gå i dialog med lokalsamfundet, inden byggeriet sættes i gang. Kontakt os i dag for at høre nærmere – vi er klar til at hjælpe!

 

FAQ

Hvad er formålet med støjmåling i forbindelse med byggeri?
Formålet med støjmåling både før og under byggeriet er at forebygge naboklager og konflikter i lokalsamfundet, og derudover giver målingerne den nødvendige dokumentation ift. regler på området.


Hvad er forskellen på skelmåling og nærfeltsmåling?
En skelmåling foregår i skellet til det sted, hvor man ønsker at måle støjen – fx i naboskel. Nærfeltsmåling foregår tæt på den enkelte støjkilde.


Hvorfor udføre støjmåling inden byggeriet startes?
Ved at måle støjniveauet inden byggeriet sættes i gang, kan du etablere en referenceramme for det normale støjniveau og få overblik over, hvordan forskellige byggeaktiviteter kan påvirker niveauerne.