Hvad er komprimeringskontrol og hvorfor er det vigtigt?

Med en komprimeringskontrol sikrer du dokumentation på, at det sand, ler eller grus, hvorpå fundamentet af en ny bygning skal opføres, har en bæreevne, der rækker.

Når fundamentet til en ny bygning skal opføres, er det vigtigt at sikre, at det sand, grus, ler samt knust asfalt og genbrugsbeton, fundamentet skal stå på, har en bæreevne, der er tilstrækkelig. Det betyder, at materialet skal være komprimeret korrekt.

Hvis materialet er komprimeret korrekt, vil bygningen være holdbar og sikker. Hvis det derimod ikke overholder kravet til komprimeringsgraden, kan det få konsekvenser for bygningens gulve og vægge, der kan begynde at sætte sig og slå revner.

For at sikre at fyldlaget har en tilstrækkelig bæreevne, skal der udføres en komprimeringskontrol. Dermed får du dokumentation for, at materialet er komprimeret korrekt.

Overhold kravene med komprimeringskontrol


Med IN-SITU Consult som samarbejdspartnere er du sikret en professionel komprimeringskontrol. Når vi udfører en komprimeringskontrol, måler vi komprimeringsgraden i materialer som ler, sand, grus, knust genbrugsbeton og asfaltlag.

Det betyder, at du får papirer på, at komprimeringsgraden overholder de krav, der er til kvalitetssikringen.

Sådan foregår målingerne


Hos IN-SITU Consult udfører vi feltmålinger ved brug af en isotopsonde. Selve metoden går ud på at måle materialets densitet med isotopsonden. Dernæst kan vi sammenligne resultatet med et referenceforsøg. Referenceforsøgene står en af vores samarbejdspartnere for, da vi ikke selv råder over eget laboratorie.

Isotopmetoden er en effektiv metode, der gør, at du hurtigere kan komme videre med arbejdet.

Når ovenstående målinger og referenceforsøget er på plads, kan vi holde den densitet, som isotopsonden er nået frem til op mod referenceværdien, og dernæst kan komprimereringsgraden udregnes. Det endelige resultat angiver, om kravet til komprimeringsgraden er opfyldt.

Er kravet til komprimeringsgraden ikke opfyldt, står vi klar med rådgivning til, hvilke løsninger der så kan komme i spil.


Vil du vide mere om komprimeringskontrol?


Har du brug for at få uddybet, hvordan vi hos IN-SITU Consult udfører en komprimeringskontrol, eller har du spørgsmål til måleinstrumenter med mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at rådgive, så du får den bedst mulige løsning til dit projekt.

Hos IN-SITU Consult har vi specialiseret os i monitering inden for geotekniske og akustiske fagområder, og vi har mange års erfaring inden for området.

Du kan desuden bruge vores erfaring og know how til en lang række andre opgaver inden for støj, vibration, pæleanalyse, geoteknisk design og tilsyn, geotekniske undersøgelser, inspektion og fotoregistrering.

Hvad er komprimeringskontrol og hvorfor er det vigtigt?


Komprimeringskontrol er nødvendigt at udføre for at sikre, at det materiale, en bygning skal funderes på, har tilstrækkelig bæreevne. Læs mere her.

FAQ

Hvad er en isotopsonde?
En isotopsonde er et måleinstrument til at måle densiteten i materialer som ler, sand, grus og lignende.

Hvad er komprimeringsgrad?
Når IN-SITU Consult udfører en komprimeringskontrol, måles densiteten i materialer som ler, sand, grus, knust genbrugsbeton og asfaltlag. Det resultat holdes op mod referenceforsøg, og heraf udledes komprimeringsgraden.

Hvorfor er komprimeringskontrol nødvendigt?
Det er vigtigt, at jord, sand og grus er komprimeret i den korrekte grad, når der skal bygges et fundament til en ny bygning, da der ellers kan opstå revner i bygningens vægge og gulve.