Hvordan kan en droneinspektion hjælpe dit byggeri?

Du kan opnå unik viden om din byggeplads, når du får foretaget en droneinspektion. En drone kan let komme steder hen, hvor terrænet ellers er utilgængeligt, og du kan løbende holde øje med, hvordan projektet skrider frem.

 

Står du over for et nyt anlægs- eller byggeprojekt, kan det være fornuftigt at starte med en droneinspektion. Du får et godt overblik over byggepladsen, så du kan se, hvad du har med at gøre på byggefeltet. Du får derudover indblik i detaljer, du ellers ville risikere at misse, eller som er svære at tilgå grundet utilgængeligt terræn. 

 

Droneinspektionen kan ligeledes give dig værdifuld viden i løbet af hele byggeriets levetid. Vi tilbyder at lave Ortofoto gennem hele perioden, så du kan følge byggeriet uge for uge, eller måned for måned. En droneinspektion fra IN-SITU Consult kan eksempelvis bestå af en kortlægning af byggepladsen fra luften. Når dronen regelmæssigt sendes op for at tage billeder i løbet af den tid, projektet er i gang, kan du tydeligt se byggeriets fremgang, og om der er områder, du bør være særligt opmærksom på. Her får du med jævne mellemrum informationer, der fortæller om tilstanden på byggepladsen, hvilket klæder dig godt på i forhold til at træffe beslutninger på eksempelvis byggemøder.

 

Hvad er fordelen ved en droneinspektion?

Når vi hos IN-SITU Consult sender en drone i vejret, sørger vi for, at den flyver og tager billeder fra samme koordinater hver gang. På den måde er det let for dig at sammenholde data fra gang til gang.

Du kan vælge at få dine data serveret som punktskyer, rå foto og 3D modeller. Og i samarbejde med vores droneansvarlige kan du også vælge at se dine data som eksempelvis ortofoto, termografi, terrænmodel, volumenberegning og arealopmåling. Mulighederne er mange, og du kan få præcis de data, du har brug for.

 

Spar tid og besvær ved at vælge et professionelt team

Med IN-SITU Consult som samarbejdspartner på projektet, får du adgang til mange års erfaring inden for droneteknologi, inspektion og lovgivning. Dertil kommer over 30 års erfaring inden for konventionel inspektion, måling, analyse og rådgivning.

Det betyder, at du sparer både tid og besvær, når du samarbejder med os – du slipper nemlig for at skulle uddanne mandskab, planlægge, indhente tilladelser og finde den rette software til databehandlingen. Du kan desuden lade os om at varsle naboer i forbindelse med fotoregistrering. Når vi står for alle dele af opgaven, kan du koncentrere dig om de opgaver i byggeriet, der kræver dit fulde fokus.

Hos IN-SITU Consult udfører vi målinger, analyser og rådgivning, og derfor kan du naturligvis også få hjælp til andre dele af byggeprojektet så som monitorering af vibration og geoteknisk tilsyn. Se hvilke andre byggeprojekter vi har hjulpet her.

 

FAQ

Hvilke data giver en droneinspektion fra et byggeområde?
En droneinspektion kan levere værdifuld data så som termografiske målinger og terrænmodeller, så du kan træffe bedre beslutninger for byggeriets videre proces.

Hvor i landet foretager IN-SITU Consult droneinspektion?
Det er muligt at bestille IN-SITU Consult til at foretage en droneinspektion på hvilken som helst byggeplads rundt om i landet. Vi kommer til dig, uanset om byggeriet foregår på Sjælland, på Fyn eller i Jylland.

Hvordan foregår en droneinspektion?
En droneinspektion vil typisk foregå flere gange i løbet af et anlægs- eller byggeprojekts levetid. Du får dermed løbende data fra nøjagtig de samme koordinater, så du let kan se byggeriets fremgang.