Hvordan kan en fotoregistrering gavne dit byggeri?

Hvordan kan en fotoregistrering gavne dit byggeri?

Når du vælger at få lavet en fotoregistrering på de nærliggende bygninger omkring det bygge- eller anlægsprojekt, du er tilknyttet, får du dokumentation for eventuelle synlige revner på de pågældende bygninger, ligesom du kan få afdækket andre opmærksomhedskrævende faktorer. Når du hyrer IN-SITU Consult til opgaven, består fotoregistreringen af billeder af både sætningsskader, skader og generelt mislighold på en ejendom.

 

Idet fotoregistreringen ofte bliver brugt som dokumentation i forsikringssager, er det yderst vigtigt, at registreringen bliver foretaget omhyggeligt og professionelt. Det kan vi hos IN-SITU Consult hjælpe dig med i kraft af vores erfaring inden for området.


Fotoregistrering er også muligt med drone

Når du vælger os som samarbejdspartner, kan vi sørge for at fotoregistrere den udvendige facade på en ejendom. Men ud over at tage "almindelige" billeder fra terrænniveau kan vi også udføre registreringen ved hjælp af en drone. Det gør det muligt for dig at få en 3D-model af den pågældende bygning, som efterfølgende kan inspiceres digitalt.

Når vi foretager en fotoregistrering uden drone, følger vi op med dokumentation, hvis den besigtigede ejendom giver anledning til bemærkninger. Såfremt vi registrerer skader, der forventes at blive forværret ved mindre belastende arbejde, får lodsejeren besked og bliver bedt om at sikre eller udbedre skaderne.

 


Kontakt os inden arbejdet går i gang

 

En fotoregistrering skal altid foregå, inden arbejdet på byggepladsen går i gang. Det giver nemlig lejlighed til at dokumentere de nærliggende bygningers tilstand og registrere eventuelle revner og skader, så der ikke opstår tvivl om, hvordan en eventuel skade på en nærliggende ejendom er opstået, og det ender med en forsikringssag.

Det er vigtigt at varsle de implicerede lodsejere, inden fotoregistreringen går i gang, og det ses helst, at lodsejerne får besked mindst 14 dage før. Lodsejerne får på den måde tid til at henvende sig og takke nej til en fotoregistrering, eller melde om de ønsker at være til stede, når vi udfører registreringen.


Hvornår er fotoregistrering relevant?

 

Når du får besøg af en af vores kompetente rådgivere, kan du forvente en fotoregistrering med udgangspunkt i den svenske standard SS 460 48 60. Det betyder, at du får en omhyggelig fotoregistrering med dato, så der er styr på dokumentationen af eventuelle revner og skader på de nærliggende bygninger.

Fotoregistrering af de omkringliggende bygninger ved et bygge- eller anlægsprojekt kan være relevant, hvis du står med en eller flere af følgende opgaver:

 

  • Opgaver med grundvandssænkning
  • Vibrationer der stammer fra pælefundering
  • Vibrationer der opstår i relation til indbygning af fyldjord
  • Gravearbejde nær eksisterende bygninger
  • Andre opgaver der er omfattet af byggelovens §12

Når vores arbejde med fotoregistrering går i gang, kan vi også undersøge, om der kan være fredet eller bevaringsværdige bygninger i området, hvilket kan få betydning for byggearbejdet.

 

Hvad er en fotoregistrering?


En fotoregistrering er en række billeder, der bliver taget af bygninger for at dokumentere eventuelle skader og revner. Det bliver ofte brugt som dokumentation ved forsikringssager.


Hvorfor er det vigtigt med en fotoregistrering forud for et bygge- eller anlægsprojekt?


Med fotoregistrering af eventuelle revner eller skader i nærliggende bygninger omkring dit forestående byggeprojekt, har du dokumentationen på plads for bygningernes tilstand, før dit byggeprojekt løber af stablen.


Hvornår skal lodsejerne have besked om en forestående fotoregistrering af deres ejendom?


Det er god stil at meddele lodsejerne til nærliggende bygninger omkring dit kommende byggeprojekt, at der vil blive foretaget fotoregistrering minimum 14 dage forud.