Hvorfor overveje monitering ved større anlægsprojekter?

Monitering ved større anlægsprojekter kan være en vigtig faktor i forskellige henseender. For eksempel hvis du ønsker at forebygge skader på det omkringliggende miljø, imødekomme eventuelle krav fra bygherre og/eller tilsyn eller for at dokumentere overholdelse af gældende lovgivning overfor det eksterne miljø.

Forud for monitering kan du desuden overveje at få udarbejdet en risikovurdering, som giver overblik over, hvilke bygninger i nærheden du skal være særligt opmærksom på. Selvom det lyder kompliceret, er det ofte billigere at gøre et godt forarbejde end at skulle igennem en erstatningssag efterfølgende.

Hos IN-SITU Consult tilbyder vi en bred vifte af moniteringsydelser, der kan forbedre anlægsprojektets effektivitet, sikkerhed og kvalitet, herunder vibration, støvmåling, støjmonitorering og grundvandsmåling.

 

Kontinuerlig overvågning og dataindsamling


En af de ydelser, vi er særligt stolte af at tilbyde, er monitering i forbindelse med byggeri og anlægsarbejde. Vi har nemlig en række specialister på holdet, der kan opsætte komplekse systemer og kort sagt måle alt – og kan vi ikke måle det, du har brug for allerede, så finder vi en løsning.

Vi indsamler data fra mange forskellige sensorer, og som bygherre, entreprenør eller ingeniør på projektet kan du hurtigt og let lave udtræk af de data, du har brug for. Desuden kan du hurtigt blive opdateret på eventuelle overskridelser af de planlagte niveauer, så du kan tage dine forholdsregler på byggepladsen.

Den kontinuerlige overvågning og dataindsamling er ikke bare en vigtig faktor i forbindelse med at identificere problemer og risici på et tidligt stadie, det er også en løbende registrering af projektets udvikling, der kan anvendes til at dokumentere overholdelse af lovgivning, kontraktlige krav og eventuelle standarder.

 

Moniteringens rolle i projektplanlægning og -udførelse


Det er ikke kun under projektets udførelse, at monitering kan være et godt værktøj. Faktisk kan du med fordel tænke det ind allerede i planlægningsfasen. Ved at indsamle og analysere data kan vi i fællesskab identificere potentielle problemer, før de udvikler sig og på den måde spare tid og ressourcer.

I sidste ende handler monitering af anlægsprojekter om at have et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra, så projektet kan styres sikkert i mål. Samtidig er det en unik mulighed for at få alle de nødvendige data dokumenteret, så du kan sikre dig, at anlægsprojektet lever op til alle krav og standarder.

Vil du høre mere om monitering, så tag kontakt på tlf. (+45) 22 72 00 97 eller send en mail på info@insituconsult.dk, så hører du fra os. Vi glæder os til at uddybe dine muligheder og forklare, hvordan vi kan styrke dit anlægsprojekt med fyldestgørende data.

 

FAQ 


Bør monitering tænkes ind i planlægningsfasen?

Du kan med fordel overveje monitering allerede i planlægningsfasen, da du på den måde kan identificere eventuelle problemer, inden de udvikler sig, ligesom du kan få foretaget en risikovurdering på de omkringliggende bygninger.


Hvad er fordelen ved monitering af anlægsprojekter?

Fordelene kan være mange – fx kan du med monitering forebygge skader på det omkringliggende miljø, imødekomme eventuelle krav fra bygherre og/eller tilsyn eller dokumentere overholdelse af gældende lovgivning overfor det eksterne miljø.


Hvilke moniteringsydelser tilbyder IN-SITU Consult?

Hos IN-SITU Consult tilbyder vi blandt andet vibrationsmåling, støvmåling, støjmonitering og grundvandsmåling.