Geoteknik - Geoteknisk tilsyn

Kontakt os for et tilbud

Geoteknisk Tilsyn: Sikring af Projektets Fundament

Hvad er geoteknisk tilsyn?
Mens en geoteknisk forundersøgelse tilbyder en initial vurdering af jordens egenskaber på et specifikt byggefelt, er geoteknisk tilsyn den fortsatte overvågning og evaluering under selve byggeprocessen. Det sikrer, at alle geotekniske aspekter, identificeret under forundersøgelsen, er i overensstemmelse med virkeligheden, når bygge- eller anlægsprojektet tager form.

Hvorfor er det nødvendigt?
Jordbundens forhold kan variere, selv over korte afstande. Uden et omhyggeligt geoteknisk tilsyn, kan der opstå uforudsete komplikationer, der kan påvirke projektets sikkerhed, økonomi og tidsramme. Gennem tilsynet kan potentielle uoverensstemmelser eller afvigelser fra de forventede forhold identificeres og rettes i tide.

Hvordan udføres geoteknisk tilsyn?
Udover de grundige visuelle inspektioner af jordbunden i udgravningen, benytter vi avancerede metoder såsom:

  • Vingeforsøg: Dette bruges primært i kohæsionsjord for at måle jordens styrke og konsistens
  • Let rammesondering: Anvendes i friktionsjord for at fastlægge jordens bæreevne
  • Troxler målinger: En essentiel metode til at vurdere fyldjordens kompakthed og fugtighedsindhold
Geoteknisk tilsyn

Dokumentation
Ethvert geoteknisk tilsyn, vi gennemfører, afsluttes med et detaljeret tilsynsnotat. Dette dokument tjener som en pålidelig attest for både entreprenøren og bygherren, og det bekræfter, at alle geotekniske forudsætninger er blevet opfyldt i overensstemmelse med rådgiverens retningslinjer.

Vores forpligtelse
Hos IN-SITU Consult har vi mangeårig erfaring med geoteknisk tilsyn på en bred vifte af bygge- og anlægsprojekter. Vi tilbyder også tilsyn med eksterne bore- og CPT-arbejde, hvilket garanterer, at kvaliteten af forundersøgelser opfylder de højeste standarder og er korrekt dokumenteret.

Få et tilbud på geoteknisk tilsyn hos In-Situ Consult

hCaptcha