Geoteknik - Geoteknisk tilsyn

Kontakt os for et tilbud

Geoteknisk tilsyn

En geoteknisk forundersøgelse består som regel kun af en punktundersøgelse af jordbund- og vandspejlsforholdene på et byggefelt. For at sikre, at forholdene ikke variere i betydende grad mellem disse undersøgelsespunkter er det nødvendigt med et geoteknisk tilsyn som udføres under udførelse af grave/støbe arbejdet. Ud over en visuel inspektion af jordbunden i udgravningen kan der i forbindelse med tilsynsbesøget også udføres styrkemålinger i form af vingeforsøg (i kohæsionsjord), let rammesondering (i friktionsjord) og Troxler målinger (i fyldjord). Derved sikres at eventuelle dimensionsgivende styrkekrav er overholdt i hele byggefeltet og ikke kun i de punkter, hvor der er udført geotekniske boringer i forbindelse med forundersøgelsen.

En geoteknisk kontrol afsluttes altid med et tilsynsnotat, som er entreprenørens og bygherrens dokumentation på at rådgiverens geotekniske forudsætninger er overholdt for projektet.

Hos IN-SITU Consult udfører vi geoteknisk tilsyn på alle tænkelige bygge og anlægsprojekter. Vi fører også gerne tilsyn med eksternt bore/CPT arbejde så den ønskede kvalitet af forundersøgelserne opnås og dokumenteres. 

Få et tilbud på geoteknisk tilsyn hos In-Situ Consult

hCaptcha