Geoteknik - Komprimeringskontrol / Denitetsmåling

Kontakt os for et tilbud

Komprimeringskontrol / Denitetsmåling

Vi udfører traditionelle komprimeringskontroller af indbyggede fyldlag bestående af både lermaterialer og sand/grus, heriblandt også materialer med indhold af knust genbrugsbeton samt asfaltlag. 

Feltmålingerne udføres med en isotopsonde af mærket Troxler, hvor IN-SITU Consult råder over 2 forskellige modeller: 

1. Model 3440: Benyttes ved måling i fyldlag og kan udføre 

densitetsmåling i lagtykkelser mellem 50 og 300 mm. 

2. Model 4640 (Thin Layer Density Gauge): Benyttes ved måling 

af densitet af udlagte asfaltslag. 

 


IN-SITU Consult råder ikke over eget laboratorie, men vi tilbyder selvfølgelig også udførelse af de laboratorie-tekniske referenceforsøg som kræves, for udledning af de endelige komprimeringsgrader. Disse forsøg udføres af en af vores samarbejdspartnere. 

Vi anbefaler at projektkravet for komprimeringsgraderne fastlægges ud fra følgende referenceforsøg: 

MaterialeReferenceforsøg

Kohæsionsmateriale (Lerede lag) 

Vibrationsindstampning, VI

Friktionsmateriale (sand og grusede lag)

Standard Proctor, SP

Få et tilbud på komprimeringskontrol / denitetsmåling hos
In-Situ Consult

hCaptcha