Minifaldlod (Light Weight Deflectometer, LWD)

Minifaldlodsmålinger udføres, i lighed med det statiske pladebelastningsforsøg, for at bestemme jordens deformationsegenskaber. Minifaldlodsmålingen er hurtig at udføre og udstyret kan let og hurtigt flyttes rundt på pladsen. Ved målingen er det let at tilpasse faldhøjden og/eller pladediameteren så målingerne udføres ved netop de belastninger som de enkelte lag udsættes for i den færdige konstruktion.

Minifaldlodsmålinger bruges ofte i kombination med statiske pladebelastningsforsøg, hvor der udføres et stort antal minifaldlodsmålinger som screening af et byggefelt. De mange målinger kan herefter kalibreres op mod enkelte pladebelastningsforsøg placeret strategisk i byggefeltet.

Minifaldloddet benyttes ligeledes ofte som et alternativt til komprimeringskontrol med isotopsonde, hvor fyldmaterialets fasthed bestemmes over større arealer.

Målingen udføres efter den tyske standard, TP BF-StB Part B 8.3 

Få et tilbud på LWD hos
In-Situ Consult

hCaptcha