Baltic pipe

Projekt Baltic Pipe

Face | Monitering

Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM bygger sammen gasrørledningen Baltic Pipe, som forbinder de norske, danske og polske gassystemer. Baltic Pipe får en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året (ca. fire gange det danske gasforbrug). Baltic Pipe bliver bygget fra 2020 og var oprindelig planlagt til at være klar til drift i oktober 2022. Energinet forventer at kunne levere en del af den aftalte kapacitet i oktober 2022 og arbejder på at kunne levere fuld kapacitet med udgangen af 2022.

Baltic Pipe - Kilde: https://energinet.dk/anlaeg-og-projekter/projektliste/balticPipe#Milepaele

Projektperiode:

2020 - 2022

Omfang:

Ny gasforsyningsledning

Område:

Face

Bygherre:

Energinet og GAZ-SYSTEM

Kunde:

Zublin A/S

Ydelser:

Monitering, Geotekniske feltmålinger: SPLT, Minifaldlod (LWD), Troxler. miljø rådgivning

BALTIC PIPE BESTÅR AF:

  • En 105-110 km ny gasrørledning i Nordsøen fra den norske gasrørledning Europipe II i Nordsøen til Houstrup strand på vestkysten
  • Udbygning af modtageterminalen i Nybro nord for Varde.
    Udbygning af det danske transmissionssystem med ca. 210 km ny gasrørledning. Se kortet ovenfor
  • En kompressorstation på Sydøstsjælland, som øger trykket og gasflowet i gasrørledningen i Østersøen

GAZ-SYSTEM står for at etablere en gasrørledning i Østersøen mellem Danmark og Polen og de nødvendige udbygninger af det polske transmissionssystem.

HVAD KOSTER BALTIC PIPE?

De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner. Energinet skal finansiere ca. halvdelen af investeringen, som sker gennem lån i Nationalbanken.