Svanemølleholm

Projekt Svanemølleholm

Nordhavn, København | Analyse & Planlægning, Byggeri & Konstruktion, Infrastruktur & Energi, Scanning & Måling

Nykredit ønsker aktuelt at opføre et nyt hovedsæde og AP-Pension ønsker at opføre et domicil og et flerbrugerhus. Projekterne udgør tilsammen i alt 50.000 m2. De nævnte byggerier er placeret på Kalkbrænderiløbskaj. Derudover ønsker By & Havn i overensstemmelse med strukturplanen for Nordhavn at muliggøre erhvervsbyggeri langs østsiden af Sundkrogsgade. I alt skal planerne muliggøre op til 112.500 m2 erhvervsbyggeri samt grønne områder herunder "Kranparken" og to kanaler.

IN-SITU Consult har leveret ydelser indenfor måleteknik og rådgivning. Herunder blandt andet støj og vibrationsmåling, samt TIP, CSL og PDA målinger. I alt er der på pladsen lavet omkring 150 PDA målinger.

Projektperiode:

2019 - ?

Omfang:

112.500

Område:

Nordhavn, København

Bygherre:

AP Pension

Kunde:

MJ Eriksson

Ydelser:

Støj og vibrationsmåling, samt TIP, CSL og PDA målinger. I alt er der på pladsen lavet omkring 150 PDA målinger