Sundmolen

Projekt Sundmolen

Nordhavn, København | Monitering

Sundmolen er karakteriseret blandingen af de store, gamle pakhuse, som rummer en lang række erhvervsvirksomheder samt af fem nye boligbyggerier mod syd med i alt cirka 1.000 beboere.

Ved adgangsvejen til Sundmolen har metroens M4 endestation på Orientkaj, så det er let at komme til og fra Sundmolen – også med offentlig transport.

Sundmolen - Kilde: https://byoghavn.dk/nordhavn/sundmolen/

Projektperiode:

2021 - 2022

Omfang:

Udgravning af kanaler

Område:

Nordhavn, København

Bygherre:

By og Havn

Kunde:

MJ Eriksson

Ydelser:

Fotoregistrering, Monitering – Støj og vibration, Sætningsmonitering, tilmetermåling

BIG BYGGER DOMICIL

I de kommende år kommer der til at ske en stor udvikling på Sundmolen. Arkitektvirksomheden BIG bygger domicilbyggeri på spidsen af holmen, og når containerterminalen nord for Sundmolen flyttes, skal der bygges yderligere boliger og et parkeringshus i området.

Klubiensvej ligger centralt på Sundmolen og skal i følge Lokalplanen for Sundmolen omdannes til en kæde af haverum som et fælles gårdrum (det grønne forløb) ned langs midten af Sundmolen. Etableringen er begyndt.

 

RENOVERING AF PAKHUSENE

Senere etableres bl.a. en nord/syd-gående kanal midt på Sundmolen. Flere af Sundmolens pakhuse skal renoveres både udvendigt og indvendigt. Vi opdaterer løbende denne side med flere detaljer om renoveringsarbejdet og hvad det betyder for fremkommeligheden på Sundmolen og etableringen af kanalen.

IN-SITU Consult har ved udgravning af kanaler, sammen med LIFA, Stået for Monitering, herunder vibrationsmåling, sætningsmonitering, tilt metermåling fotoregistrering mm.